Επιφάνειος Στέφανος Δημητριάδης

Πρόκειται για ένα σπουδαίο εκπρόσωπο του Ελληνικού
Διαφωτισμού, Διδάσκαλο του γένους.

Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1760 και ανήκε σε αρχοντική
οικογένεια του νησιού. Τα πρώτα του γράμματα τα
έμαθε στη Σκιάθο και κατόπιν μαθήτευσε σε σχολεία του
Πηλίου, των Αμπελακίων, της Κωνσταντινούπολης και των
Παραδουνάβιων περιοχών.

Αρχισε να εργάζεται στο Βουκουρέστι για τον ηγεμόνα
Νικόλαο Μαυρογένη, μαζί με το Ρήγα Φεραίο. Ετσι οι δύο
άνδρες έγιναν στενοί συνεργάτες και φίλοι. Η γνωριμία με
μία φλογερή προσωπικότητα σαν αυτή του Ρήγα ήταν φυσικό
να επηρεάσει βαθιά το ανήσυχο πνεύμα του Επιφάνειου
Δημητριάδη.
Επιφάνειος Στέφανος Δημητριάδης

Ηταν πολυγραφότατος και καλλιέργησε όλα τα είδη του πεζού και ποιητικού λόγου. Από τα πολλά έργα του ο ίδιος εξέδωσε μόνο δύο. Έγραφε με ευχέρεια τόσο την αρχαία όσο και τη νεοελληνική γλώσσα, ενώ γνώριζε ακόμα γαλλικά και ιταλικά. Κατείχε την ιστορία και είχε φιλοσοφική κατάρτιση και λογοτεχνική πνοή. 

Το διδασκαλικό του κήρυγμα, το οποίο τροφοδοτούνταν από την ελληνομάθεια και το θερμό πατριωτισμό του, στάθηκε πραγματικά οδηγός για τον υπόδουλο ελληνισμό.