Αισθητικό Δάσος Σκιάθου

Πρόκειται για δασικές περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική,
υγιεινή καθώς και τουριστική σημασία όπου προστατεύεται
η πανίδα, η χλωρίδα και το φυσικό τους κάλλος. Στην Ελλάδα
από το 1973 έχουν χαρακτηριστεί ως Αισθητικά Δάση 19
δασικές περιοχές.

Τα 3/2 του νησιού της Σκιάθου είναι Αισθητικά Δάση έκτασης
30 τ.χλμ. και περιλαμβάνουν όλες τις δασικές εκτάσεις
του νησιού που καλύπτονται από χαλέπιο πεύκη (Pinus
halepensis), δάση κουκουναριάς (Pinus pinea) και αείφυλλα
πλατύφυλλα.

Η χαλέπιος πεύκη είναι το κοινό πεύκο που ευδοκιμεί
στη Μεσόγειο, σε ξερές και ζεστές περιοχές χαμηλού
υψομέτρου. Η κουκουναριά είναι αειθαλές κωνοφόρο
δέντρο της οικογένειας Pinaceae που εξαπλώνεται σε
περιοχές με μεσογειακό κλίμα και χρειάζεται αμμοαργιλώδη
ή αργιλοαμμώδη εδάφη καλά στραγγιζόμενα, για να
ευδοκιμήσει.

Ως φωτόφιλο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ηλιακό φως, περισσότερο από κάθε άλλο είδος πεύκου και αναπτύσσεται σε παραθαλάσσιες περιοχές καθώς είναι ανθεκτική στα άλατα της θάλασσας. Ωστόσο, δεν είναι ανθεκτική στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας και στους παγετούς.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το Αισθητικό Δάσος της Σκιάθου αποτελεί πλήρως προστατευόμενη περιοχή - δηλαδή απαγορεύονται με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οικοδομικές δραστηριότητες ή παρεμβάσεις-. Η περιοχή περιλαμβάνει το Δάσος των Κουκουναριών καθώς και μέρος της περιοχής της Ιεράς Μονής της Ευαγγελίστριας.