Περιοχές “NATURA 2000”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία για την
προστασία της φύσης η οποία αναπτύχθηκε με γνώμονα το
οικολογικό δίκτυο Natura 2000 στόχος του οποίου είναι η
προστασία των απειλούμενων ειδών.

Στο Δήμο Σκιάθου η περιοχή «Κουκουναριές και η ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή» ανήκει στο οικολογικό δίκτυο Natura
2000 και καλύπτει έκταση πάνω από 888 στρέμματα.
Πρόκειται για το μοναδικό βιότοπο Κουκουναριών σε νησί
στη Μεσόγειο. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και
περιλαμβάνει το δάσος Στροφυλιάς, την παραθαλάσσια και τη
θαλάσσια ζώνη του. Ο συνολικός χώρος οριοθετείται βόρεια,
ανατολικά και δυτικά από το οδικό δίκτυο και νότια φτάνει
μέχρι τη θάλασσα σε βάθος 20 μέτρων και το υψόμετρό του
δεν ξεπερνά το 1,5 μέτρο.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει κυρίως ένα μεικτό δάσος με βλάστηση Pinus halepensis, Pinus pinea (έκταση σχεδόν 36 στρέμματα), σκληρόφυλλους θάμνους που εκτείνονται μέχρι την ακτογραμμή, μια θαλάσσια ζώνη που καλύπτει το ήμισυ της περιοχής και τη Στροφυλιά, μια μικρή λίμνη χαρακτηριστική για τη χλωρίδα και την πανίδα της με έκταση 23.5 στρέμματα. Η Στροφυλιά επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω ενός φυσικού, στενού διαύλου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του δάσους. Αξίζει να σημειωθεί πως το πευκοδάσος που υπάρχει έχει αντικαταστήσει την προηγούμενη βλάστηση που ευδοκιμούσε, την Quercus ilex